Thông tin về phòng tài nguyên và môi trường huyện Bình Chánh

Phòng tài nguyên và môi trường huyện Bình Chánh nằm ở đâu? Thời gian làm việc chính xác? Vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào? Tất cả sẽ được Nhà Đất Bình Chánh chia sẻ chi tiết qua bài viết dưới đây:

Thông tin Phòng tài nguyên và môi trường Huyện Bình Chánh:

Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Bình Chánh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện.

Địa chỉ chính xác:  79 Tân Túc, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 37602131

Thời gian làm việc: 8h00 đến 12h00, chiều từ 13h30 đến 17h00 các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy làm việc buổi sáng.

Lịch sử hình thành Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh

Trước năm 1975:

 • Vùng đất Bình Chánh trước đây thuộc tỉnh Gia Định, chia thành hai tổng: Bình Chánh Đông và Bình Chánh Tây.
 • Mỗi tổng có một Ban Tài nguyên và Môi trường, chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề về tài nguyên và môi trường trên địa bàn.
 • Các hoạt động quản lý còn đơn giản, chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ rừng và nguồn nước.

Sau năm 1975:

 • Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hai Ban Tài nguyên và Môi trường tổng Bình Chánh Đông và Bình Chánh Tây được hợp nhất thành Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường lúc này chịu trách nhiệm quản lý tất cả các vấn đề về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện.
 • Trong giai đoạn này, Phòng Tài nguyên và Môi trường tập trung vào việc:
  • Khôi phục và phát triển rừng
  • Bảo vệ nguồn nước
  • Xử lý ô nhiễm môi trường

Từ năm 1990 đến nay:

 • Ngành tài nguyên và môi trường huyện Bình Chánh đã có nhiều đổi mới, công tác quản lý ngày càng được nâng cao.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng để:
  • Quy hoạch và sử dụng đất đai hợp lý
  • Bảo vệ nguồn nước
  • Phòng chống ô nhiễm môi trường
  • Nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường

Một số mốc thời gian quan trọng:

 • 1976: Thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh.
 • 1980: Hoàn thành việc khôi phục rừng sau chiến tranh.
 • 1990: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải đầu tiên của huyện.
 • 2000: Ban hành Quy hoạch sử dụng đất đai giai đoạn 2001-2010 của huyện.
 • 2010: Huyện Bình Chánh được công nhận là huyện đạt chuẩn Quốc gia về môi trường.
 • 2020: Hoàn thành xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên toàn địa bàn huyện.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh đã trải qua một quá trình hình thành và phát triển lâu dài. Với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, ngành tài nguyên và môi trường huyện Bình Chánh đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Phòng TNVMT nằm trong UBND huyện Bình Chánh
Phòng TNVMT nằm trong UBND huyện Bình Chánh

Vị trí, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng tài nguyên và môi trường huyện Bình Chánh

Vị trí của phòng tài nguyên và môi trường huyện Bình Chánh

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, biển và hải đảo (đối với những huyện có biển).

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cán bộ Bình Chánh thăm viếng lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh năm mới

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng tài nguyên và môi trường huyện Bình Chánh

Phòng tài nguyên và môi trường huyện Bình Chánh công bố kế hoạch sử dụng đất
Phòng tài nguyên và môi trường huyện Bình Chánh công bố kế hoạch sử dụng đất

– Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành.

– Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã .

– Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở xã, phường, thị trấn (sau đây  gọi tắt là công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã); thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp huyện.

– Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản (nếu có).

Cơ cấu tổ chức:

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có các đơn vị chức năng sau:

 • Văn phòng
 • Phòng Quản lý đất đai
 • Phòng Tài nguyên nước
 • Phòng Bảo vệ môi trường
 • Phòng Thanh tra

Lãnh đạo:

 • Trưởng phòng: Trần Văn Lĩnh
 • Phó trưởng phòng:
  • Nguyễn Văn Tám
  • Lê Thị Kim Oanh

Chức năng các phòng ban liên quan Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh:

1. Văn phòng:

 • Hỗ trợ công tác lãnh đạo, quản lý của Phòng;
 • Soạn thảo văn bản;
 • Quản lý công văn, hồ sơ;
 • Tổ chức tiếp dân, giải quyết đơn thư;
 • Hành chính, tài vụ, kế toán;
 • Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị.

2. Phòng Quản lý đất đai:

 • Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện;
 • Thực hiện công tác đo đạc, bản đồ;
 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Giải quyết tranh chấp về đất đai;
 • Thanh tra, kiểm tra về đất đai.

3. Phòng Tài nguyên nước:

 • Quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn huyện;
 • Cấp phép sử dụng nước;
 • Bảo vệ nguồn nước;
 • Phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn;
 • Thanh tra, kiểm tra về tài nguyên nước.

4. Phòng Bảo vệ môi trường:

 • Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện;
 • Cấp phép hoạt động gây ô nhiễm môi trường;
 • Giám sát, kiểm tra chất lượng môi trường;
 • Xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường;
 • Nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường.

5. Phòng Thanh tra:

 • Thanh tra các hoạt động về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện;
 • Xử lý các vi phạm về tài nguyên và môi trường;
 • Kiến nghị biện pháp khắc phục vi phạm.

Ngoài ra, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh còn có các đơn vị sau:

 • Đội Thanh tra chuyên ngành
 • Đội Quản lý tài nguyên và môi trường khu vực 1
 • Đội Quản lý tài nguyên và môi trường khu vực 2

Mỗi đơn vị chức năng có những nhiệm vụ cụ thể, phối hợp với nhau để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh.

Bài viết đã chia sẻ toàn bộ thông tin liên quan đến Phòng tài nguyên và môi trường Huyện Bình Chánh. Nếu bạn có vấn đề về các thủ tục giấy tờ pháp lý đất đai ở Bình Chánh vui lòng liên hệ số 0922.999.675 – Nhà Đất Bình Chánh để được hỗ trợ tốt nhất nhé.

XEM THÊM:

Thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Chánh

0922 999 675 Chat qua Zalo
Gọi tư vấn Chat Zalo